A.   Virgili, Sulle tracce del Nazareno • Introduzione al Gesù storico, Phronesis, Palermo, 2022. Recenziò #recensioni #cronachedelcristianesimo Fra Gabriele Scardocci recenziója magyar nyelven

A. VIRGILI
 Sulle tracce del Nazareno • Introduzione al Gesù storico.
Con prefazione di Gabriele Boccaccini,
Phronesis, Palermo, 2022.

Lingua italiana qui

“Ti kinek mondotok engem?” Ezzel a kérdéssel Jézus életre kelti tanítványaiban és apostolaiban, és az egész egyházban a hitet, arra ösztönözve őket, hogy rákérdezzenek annak értelmére.

E kérdés jelentős, és megannyi válasz születik rá a hívők közösségében, de nem csak körükben, hanem pl. a laikus értelmiségiek, a történészek, filozófusok vagy a vallástörténeti ismeretek iránt érdeklődők között is.

E kérdés megválaszolásában nyújt segítséget e friss publikáció, Adriano Virgili “Sulle tracce del Nazareno. Introduzione al Gesù storico” (A Názáreti nyomában. Bevezetés a történeti Jézus alakjához) c. könyve a Phronesis kiadó szerkesztésében, prof. Gabriele Boccaccini előszavával, aki a Második Szentély júdaizmusának és a kereszténység kezdeteinek rangos kutatója.

Egy kötet, melyet a szerző azzal a céllal gondolt el és írt meg, hogy “elérhetővé tegye a különösebb képzettséggel nem rendelkező olvasók számára is a történeti kutatás egy olyan ágát, amelynek igen jelentős vonatkozásai van mind sokak hitére nézve, mind pedig egy általánosabb szinten, kultúránk alapvető gyökerének megértésére vonatkozóan.” (Lásd Nota introduttiva V).

A könyv három részből áll: az első rész a “La ricerca sul Gesù storico” (A történeti Jézus kutatása) címet viseli, amely a kérdés első két kutatási irányának szintézisét nyújtja a deizmustól indulva Bultmanton keresztül elérkezve a harmadik kutatási ághoz, amely a történelmi Jézus alakját övező jelen tudományos vitát tartalmazza.

A második rész, a “Fonti e Contesto” (Források és kontextus), melyben ahogy maga a cím is jelzi, a szerző összefoglaló jelleggel áttekinti, elemzi és értékeli a keresztény és nem keresztény forrásokat egyaránt, melyet a maguk történeti és vallási kontextusába helyez.

Végül a harmadik rész, “Gesù storico” (A történeti Jézus), a történész figyelmes tekintetével vizsgálja Jézus életének különböző eseményeit: születését, ifjúkorát, a Keresztelő Szent Jánossal való találkozását, nyilvános működését, az Ország meghirdetését, csodáit, példabeszédeit, a Törvénnyel való kapcsolatát, tanítványi és követői körének kialakulását, saját önmegértését, Jeruzsálembe való megérkezését, az utolsó vacsora és a keresztre feszítés, majd pedig az üres sír történetét végül pedig a Feltámadott megjelenéseit. Mindezt egy reflexióval zár, amely átvezet a történeti Jézus alakjától a hit Krisztusáig.

Teológusként különösképpen is elidőztem a történeti Jézus alakjának vizsgálatánál. Itt csak néhány fejezetre utalok, melyek segítséget nyújtanak a hívő számára, hogy elmélyítése és méginkább megalapozza hitét.

Kimondottan érdekes, hogy a Jézus ifjúkoráról szóló szakasz (167-172), amely a rendelkezésünkre álló igen csekély forrásokat vizsgálja, melyeket a szerző néhány apokrif irattal is kapcsolatba hoz, elemzi a Jézus mesterségét jelölő tektōn (‘ács’) kifejezést, tárgyalja Jézus írástudásának kérdését, valamint megpróbálja rekonstruálni családjának helyzetét, amellyel kapcsolatban nem kerüli meg a klasszikus kérdést, Jézus testvéreire és nővéreire vonatkozóan. Igen gazdag anyagot tartalmaz a Keresztelőről és Jézushoz fűződő kapcsolatáról szóló rész (173-177) kutatása is,  amely az “eljövendő” kifejezést a héber apokaliptika víziójába ágyazza.

Végül az utolsó vacsoráról szóló fejezet (290-296), amely különös figyelmet fordít annak valós idejére, amely lehetővé teszi azt is, hogy Jézus halálának dátumát is pontosabban határozzuk meg (niszán hó 14-15 között a zsidó naptár szerint). Kimondottan érdekes ebben az áttekintésben az Eucharisztia alapítása legrégebbi beszámolóinak elemzése is.

Virgili könyve tehát értékes forrás lehet a kutatni, tanulni és elmélyülni vágyók számára, legyenek akár hívők vagy ateisták, katolikusok vagy nem katolikusok. Mindazok, akik válaszolni szeretnének Jézus identitásának kérdésére, sokat meríthetnek ebből az igen gazdag műből.

A hívő hittel és értelemmel olvasva ezt a részletes tanulmányt, amely hiánypótlónak bizonyul a történeti Jézusra vonatkozó mai reflexió körképében és a katolikus és kulturális ismeretterjesztésben egyaránt, megerősítheti saját hitbeli meggyőződéseit.

A recenzió szerzője:

Gabriele Giordano M. Scardocci OP

Fordította: Schnider A. Angelika OP

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Sito web creato con WordPress.com.

Su ↑

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: